7/10/10

பிரட் பட்டர் டோஸ்ட்

தேவையானவை :

  • பிரட்

  • பட்டர்

  • சீனி  • முதலில் பிரட் இல் பட்டர் கொஞ்சம் add  பண்ணவும் ..

  • fry  pan  இல் வைத்து கொஞ்சம் டோஸ்ட் பண்ணவும் .

  • சீனி கொஞ்சம்  பட்டர் தடவின பகுதியில் தூவவும்.

  • திருப்பி விடவும்.உடனே எடுத்து விடவும் ..

  • பிரட் பட்டர் டோஸ்ட் ரெடி !!!!

No comments:

Post a Comment