9/4/10

ஆசிரியர் !!!!தன்னை கரைத்து ..
ஒளியை தருகிறது ...
மெழுகுவர்த்தி !!!!

தன் அறிவை பகிர்ந்து
இன்னொரு மரத்திற்கு
வித்திடுவர்
ஆசிரியர் !!!!

ஆசரியர்  தின வாழ்த்துக்கள் !!!!

( நாம் எல்லோருமே நிறைய       ஆசிரியர்களை கடந்து வந்திருப்போம் ..இன்று நாம் எல்லோரும் அவர்களை
நினைவு கூர்ந்தால் நாம் அவர்களுக்கு செய்யும் மரியாதை.. இப்பொழுது மாணவர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக
வாழ்த்துக்கள் சொல்லலாம் .மிகவும் மகிழ்வர் ..)

2 comments: